Sidan innehåller följande

Produktkatalog
unidrain®
Produktblad
Monteringsanvisning
Gamla Golvbrunnar
Byggvarudeklaration
Drift & Skötsel
Säkerhetsdatablad
Kvalité & Miljö
Brandskydd
FTP Bildbank Login

PRODUKTKATALOG

Ladda ner JAFO BOKEN 2014 - 2016 i pdf format. 
Filstorlek 32 MB

Bläddra i JAFO BOKEN 2014 - 2016 i realtid. 
Inbyggd sökfunktion för ord och RSK Nummer

Fyll i E-blanketten, så skickar vi din beställning.
Din beställning är kostnadsfri

unidrain®

BESKRIVNING

Besök Besök unidrains officiella hemsida. Eleganta golvrännor och golvavlopp. I MENY fliken hittar du nerladdningsbara document.  
Ladda nerMonteringsanvisning för installation av unidrain modulränna i träbjälklag
Ladda nerMonteringsanvisning för installation av unidrain modulränna i betongbjälklag

PRODUKTBLAD

BESKRIVNING

Ladda ner JAFO Golvbrunn 86:anJAFO Golvbrunn 86:an Ø50 och Ø75 är endast 86 mm hög, vilket gör den till den lägsta golvbrunn på marknaden.
Med sin låga höjd och plana botten är den särskilt lämpad för ROT-arbeten.
Ladda ner JAFO GolvbrunnsfixturMed JAFO Golvbrunnsfixtur kan golvbrunnar enkelt installeras i rätt höjd och våg enligt branschreglernas krav på höjd- vågtoleranserna. JAFO Golvbrunnsfixtur för snabba, säkra och lönsamma golvbrunnsmontage.
Ladda ner JAFO FörhöjningsringarEn golvbrunn bör alltid monteras så att golvbrunnsflänsen sätts i rätt nivå för tätskiktsanslutningen.
JAFO Golvbrunnsfixtur och JAFO Förhöjningssats är bra hjälpmedel för detta.
Ladda ner JAFO GolvanslutningstosarDet utmärkande för JAFO´s anslutningsstosar är att de är utförmade med en 90° fläns för en säker anslutning mot tätskiktet. JAFO her ett brett program av golvanslutningsstosar för WC, diskbänksvattenlås och tvättställsvattenlås.
Ladda ner JAFO SkärmallJAFO Skärmall är ett hjälpmedel för korrekt håltagning i tätskikt, med mattkniv såsom golvbrunnsmanschett eller plastmatta.
JAFO Skärmall passar alla JAFO golvbrunnar och förhöjningsringar i plast från 1991 och framåt.
Ladda ner JAFO BakvattenstoppJAFO Bakvattenstopp förhindrar att vatten från det kommunala dagvattennätet tränger upp i avloppssystemet och upp genom golvbrunnen vilket orsakar översvämning i källare eller bottenplan.
Ladda ner JAFO Skotvätt MA01Skor som används i operations-salar blir nersmutsade av t.ex blodstänk. fostervatten eller dylikt. JAFO Skotvätt MA01 underlättar en hygienisk renhållning av skor med hjälp av borstar och kallt vatten. Rostfritt stål SS2333 i hela konstruktionen.
Ladda ner JAFO ProduktpresentationJAFO Produkt och monteringsteknik.

MONTERINGSANVISNING

BESKRIVNING

Ladda ner JAFO Golvbrunnar i plastMontera JAFO Golvbrunnar i plast.
Ladda ner JAFO DiskbänksvattenlåsMontera JAFO Diskbänksvattenlås.
Ladda ner JAFO WC-StosarMontera JAFO WC-Stosar och Golvanslutningsstosar.
Ladda ner JAFO Monteringsplatta IIMontera JAFO Monteringsplatta II. För montering av golvbrunn i träbjälklag.
Ladda ner JAFO FörhöjningssatsMontera JAFO Förhöjningssats. Förhöjning av golvbrunn utan förhöjningsringar.
Ladda ner JAFO GolvbrunnsfixturMontera JAFO Golvbrunnsfixtur. Hjälpmedel för fixering av golvbrunn i betongbjälklag.
Ladda ner JAFO SkärmallMontera JAFO Skärmall. Hjälpmedel för enkel håltagning i tätskikt.
Ladda ner JAFO 86:an GolvbrunnMontera JAFO Golvbrunn 86:an Ø50 och Ø75. Marknadens lägsta Golvbrunn med hela 86 mm bygghöjd.
Ladda ner JAFO RostfriaMonteringsanvisning för industribrunnar i rostfritt stål.

RÅTTSTOPP - RAT-EXX

BESKRIVNING

Ladda ner JAFO  RAT-EXXStoppa råttor! JAFO RAT-EXX är ett elektroniskt råttstopp som hindrar råttan från att ta sig upp i fastigheter genom avloppsrören. Genom att montera råttstoppet på fastighetens servisledning / avloppssystem stoppar JAFO RAT-EXX råttorna genom elektroimpulser. En effektiv, enkel och miljövänlig metod.

GAMLA GOLVBRUNNAR

BESKRIVNING

Ladda ner JAFO Gamla golvbrunnarGamla golvbrunnar är en broschyr på 28 sidor som vi sammanställt av äldre broschyrmaterial för att ge hjälp och vägledning för identifikation av golvbrunnar som skall bytas vid badrumsrenovering och/eller renovering.

BYGGVARUDEKLARATION

BESKRIVNING

Ladda ner Byggvarudeklaration för JAFO Golvbrunnar
Ladda nerByggvarudeklaration för JAFO Rostfritt
Ladda ner Byggvarudeklaration för JAFO Vattenlås

DRIFT & SKÖTSEL

BESKRIVNING

Ladda nerDrift och Skötselinstruktion för golvbrunnar i plast

SÄKERHETSDATABLAD

BESKRIVNING

Ladda nerSäkerhetsdatablad för Armaturfett
Ladda nerSäkerhetsdatablad för Emaljlack
Ladda nerSäkerhetsdatablad för Flytande luktstopp

KVALITÉ & MILJÖ

BESKRIVNING

Ladda nerKvalitets certifikat SS-EN ISO 9001
Ladda nerMiljö certifikat SS-EN ISO 14001
Ladda nerKvalité & Miljöpolicy för JAFO AB.

BRANDSKYDD

BESKRIVNING

Ladda nerFaktablad för brandtest av JAFO Golvbrunnar i plast.

FTP BILDBANK LOGIN

BESKRIVNING

För åtkomst till vår FTP-bildbank kontakta mati.kokay@jafo.eu