< JAFO Skotvätt MA01
2014-07-29 

Monteringsplatta 2 i ny RÖD färg

JAFO Monteringsplatta 2 i ny röd färg. Ny färg för att lätt kunna känna igen JAFO Monteringsplatta 2. Den nya färgen underlättar även vid ex renovering eller besiktning. JAFO Monteringsplatta 2 är ett hjälpmedel för montering av golvbrunn i träbjälklag. Monteringsplattan kan vändas för att anpassas till golvkonstruktionen. Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att golvbrunnen fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen.