Bottenutlopp med mattpaket

Golvbrunn Jafo PB 75 MP
RSK 711 31 39

Golvbrunn Jafo PB110 MP
RSK 711 31 19

Golvbrunn Jafo PBL 50 MP
RSK 711 31 79

Golvbrunn Jafo PBL 75 MP
RSK 711 31 42

Golvbrunn Jafo PBX 75 MP
RSK 711 31 12

Golvbrunn Jafo PBB 110
RSK 711 31 20

Golvbrunn Jafo PBX 110 MP
RSK 711 31 16

Golvbrunn Jafo PVB 110 MP Volymbrunn
RSK 711 31 18