Monteringsplatta Jafo Jafoplattan 22 RSK 713 38 28

JAFO Monteringsplatta 2 är ett hjälpmedel för montering av golvbrunn i träbjälklag. Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att monteringsplattan fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen med avjämningsmassa i både monteringsplattan och under golvbrunnens fläns. Monteringsplattan levereras komplett med skruv för fastsättning i träbjälklaget samt skruv för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan. En monteringsring JAFO Flyt 12 ingår också. Monteringsplattan som är 22 mm tjock skruvas fast på golvbjälkarna och ovankant kommer då i nivå med golvspånskivan. I de fall golvet ska förstärkas för att beläggas med klinkerplattor monteras Flyt 12 monteringsringen mellan golvbrunnen och monteringsplattan. På detta sätt kan golvbrunnen förhöjas 12 mm utan att använda en traditionell förhöjningsring. Om golvet ska beläggas med plastmatta kan Flyt 12 väljas bort om böjstyvheten i bjälklaget anses tillräcklig med en tunnare fallspackling/avjämningsmassa. Genom att använda JAFO´s Monteringsplatta 2 kan rörmontören göra hela golvbrunns- och rörinstallationen klar på en gång. Monteringsplattan är röd för att lätt kunna kännas igen som JAFO Monteringsplatta 2 vilket underlättar vid ex renovering eller besiktning.

Förhöjningsring Jafo PF12
RSK 713 38 22

Förhöjningsring Jafo PF25
RSK 713 38 23

Förhöjningsring Jafo PF 37
RSK 713 38 26