Diskbänksvattenlås tillbehör

T-förbindning Jafo DB-LÅS I
RSK 808 65 03

T-förbindning Jafo
RSK 808 45 05

Teleskoprör Jafo DB-LÅS I-II
RSK 808 65 04

Rensrör Jafo DB-LÅS I-II
RSK 808 65 23

Flänsövergång Jafo DB-LÅS I-II
RSK 808 65 28

Övergångskoppling Jafo
RSK 808 45 08

Vakuumventilsats Jafo DB-lås I/II
RSK 313 11 39

Golvhuv Jafo
RSK 808 21 67

Propp Jafo
RSK 808 65 21

Mutter Jafo DB-LÅS I-II
RSK 808 65 29

Packningssats Jafo
RSK 808 65 61