Hur ser lagkraven ut från BBR (Boverket Byggregler) gällande flödeskapaciteten i golvbrunnen/golvbrunnarna?

Spillvatteninstallationer skall utföras så att de kontinuerligt kan avleda ett spillvattenflöde på 150% av de tillhörande tappställenas rekommenderade normflöden. Spillvattenflödet får dock inte vara mindre än att det kan föra bort sådana föroreningar för vilka installationen är avsedd.

Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

Tack för ditt bidrag

Berätta gärna vad du saknar

och hjälp oss att förbättra informationen.


Tack, vi har fått din kommentar