Antal hittade frågor:  

Traditionella golvbrunnar

 • Behöver man rensa ett självrensande vattenlås?

  Ett självrensande vattenlås har klarat de tester som krävs enligt europastandard SS-EN 1253, men beroende på vad som spolas ner kan vattenlåset ändå över tid behövas rensas.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Måste golvbrunnen bytas vid renovering av våtrummet?

  Samtliga JAFOs golvbrunnar som är utrustade med en klämring som skruvas fast med 5 st rostfria syrafasta skruvar (se illustration nedan), är av godkänd ålder och konstruktion.

  Utöver detta måste det också kontrolleras att golvbrunnen är korrekt monterad i bjälklaget, t ex ska en golvbrunn som sätts i träbjälklag monteras i en monteringsplatta (se illustration nedan) enligt gällande branschregler.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Golvbrunn i vårt nya badrum är monterad direkt i spånskivan och inte i någon monteringsplatta, är detta ok?

  Entrepenören har inte följt våra monteringsanvisningar vilket innebär att de tar på sig ett konstruktionsansvar för det sätt de valt att montera golvbrunnen på. Våra monteringsanvisningar bygger på beräkningar, lång erfarenhet och praktiska installationer tillsammans med byggbranschens aktörer. Våra monteringsanvisningar ska därför utan undantag följas.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Golvbrunnen har hamnat fel i badrummet, den ligger bara 100 mm från väggen. Måste den bilas upp och flyttas?

  Enligt gällande branschregler ska en traditionell golvbrunn placeras med flänsens yttre del minst 200 mm från väggen. Är detta inte uppfyllt behöver den i så fall bilas upp och flyttas.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur monterar man en golvbrunn med extra inlopp i träbjälklag?

  I träbjälklag ska golvbrunnen monteras i en monteringsplatta, se illustration nedan.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur monterar man en hårsil och varför behövs den?

  Läs mer här: Användbara tips om din golvbrunn.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur ska tätskiktsanslutningen utföras i en JAFO-golvbrunn, är det ok om tätskiktet sticker fram under klämringen?

  Enligt gällande branschregler ska leverantörens hjälpmedel, exempelvis en skärmall användas. JAFOs skärmall (RSK 7133874) säkerställer en korrekt håltagning och tätskiktet kommer då inte att vara synligt under klämringen, se Monteringsanvisning Golvbrunnar i plast.

  Om tätskiktet är monterat mot en förhöjningsring kan tätskiktet dock ses sticka fram under klämringen (Bild 1, 2 och 3) eftersom förhöjningsringarna inte har riktigt samma uppbyggnad som sätet i en golvbrunn.

   

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur sköter och underhåller jag min golvbrunn, t ex rensar ett vattenlås?

  Läs mer här: Användbara tips om din golvbrunn.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Kan man använda andra skruvar till klämringen än de som skickas med produkten?

  Nej. Reservskruvar finns som separat tillbehör.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Kan man använda JAFOs klinkerramar till andra fabrikat av golvbrunnar?

  Ja, eftersom man i de flesta fall lägger klinkerramen i fixet. Dock måste det säkerställas att öppningen i klinkerramen är stor nog för att ta upp vattenlåset.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Kan man montera flera förhöjningsringar på varandra?

  Ja, det kan man. Viktigt dock att O-ringen sitter monterad i O-ringsspåret på varje förhöjningsring.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Kan man montera förhöjningsringar på golvbrunn 86:an?

  Ja.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Måste man använda skärmallen för håltagning av tätskikt i golvbrunnen?

  Ja, enligt gällande branschregler ska leverantörens monteringshjälpmedel användas, exempelvis en skärmall, se illustration nedan.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • När klämringen är fastskruvad finns det ett mellanrum kvar under klämringen, är det korrekt? Hur hårt ska man skruva åt skruvarna och vart sker själva tätningen?

  Ja, beroende på tätskiktets tjocklek varierar dock mellanrummets storlek. Med ett tjockare tätskikt, t ex en plastmatta, kommer mellanrummet att vara något större.

  Åtdragningsmomentet är 1Nm, dvs ingen skruvdragare ska användas. Om man drar för hårt deformeras klämringen på insidan, vilket kan medföra att golvbrunnen punkteras.

  Tätningen sker i det koniska sätet, dvs där klämringen pressar tätskiktet mot golvbrunnen.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Passar alla klämringar till alla JAFOs golvbrunnar?

  Ja.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Passar alla mattpaket (MP) till alla JAFOs golvbrunnar?

  Ja. Undantaget är golvbrunnen 86:an där vattenlåset sitter monterat ända upp i klämringen, vilket medför att ett mattpaket (MP) med en sil i plast inte passar.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Vilken sida ska vara uppåt när man använder monteringsplattan vid montering av golvbrunn i träbjälklag?

  Den håliga sidan på monteringsplattan ska vara uppåt, se illustration nedan.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

Fanns din fråga eller ditt svar inte med? Vad saknar du?

Berätta gärna vad du saknar

och hjälp oss att förbättra informationen.


Tack, vi har fått din kommentar