Antal hittade frågor:  

Unidrain

 • Hur nära en fast vägg får man installera en Unidrain som är utan uppvik/väggfläns?

  Här är det tätskiktsleverantörens monteringsanvisning som skall följas. Så vitt känt räcker 50 mm som avstånd till fast vägg.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Fungerar plastmatta som tätskikt till Unidrain?

  Nej. Dock kan en plastmatta användas som yt- och tätskikt då den friliggande golvrännan Vinyl används och placeras minst 200 mm från vägg. (I dessa fall behöver inte tätskikten vara systemgodkänt.)

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Får man montera det lågbyggda utloppshuset RSK 7119925 (50 mm bygghöjd) i svenska badrum?

  Ja. Dock bör man säkerställa att flödeskapaciteten på 0,6 l/s är tillräckligt för avsedd användning. T ex i ett badrum med en dusch, ett tvättställ och en WC så är Boverkets lagkrav uppfyllda med det lågbyggda utloppshuset.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Får man ta bort tejpen på Unidrain-armaturen, för att t ex titta ner i utloppshuset och kontrollera att allt är rätt monterat?

  Ja, men se till att återförsluta tejpen alternativ ersätta denna med en byggtejp som inte lämnar häftämnesresten.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Godkänner försäkringsbolagen designgolvbrunnen Unidrain för väggnära montage?

  Försäkringsbolagen förutsätter i sina allmänna villkor att installationer utförts enligt, de vid tidpunkten för installationen, gällande branschreglerna. Golvbrunnar från Unidrain är typgodkända. Rätt installerade är de alltså accepterade av försäkringsbolagen, på samma villkor som gäller för traditionella golvbrunnar.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Har en designgolvbrunn från Unidrain samma kapacitet som en traditionell golvbrunn JAFO?

  Unidrains designgolvbrunnar är typgodkända och testade mot standarden SS-EN 1253, där även kapaciteten mäts, på samma sätt som för typgodkända traditionella golvbrunnar. Designgolvbrunnen Unidrain klarar alla normala flöden i ett duschutrymme. Vi rekommenderar att man kontaktar vår kundtjänst ( info@remove-this.jafo.remove-this.eu eller 046-33 39 00 ) för tips och hjälp om installation ska göras för större flöden för att få optimal konfiguration.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur kan det uppstå rost i en ränna från Unidrain?

  Korrosionen beror med största sannolikhet på orenheter efter byggnationen dvs golvrännan har inte rengjorts i tillräcklig omfattning. Det rostfria stålet korroderar enbart om något oädelt material tillföres ytan.

  Prova att polera bort punktkorrosionen med exempelvis kromputsmedel eller något annat liknande medel för rengöring av rostfritt stål.

  Se Drift och skötsel av din Unidraininstallation.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur fungerar det om man vill ha golvvärme i badrummet tillsammans med Unidrain?

  Det skiljer sig inte jämfört med en traditionell golvbrunn. Stäm dock gärna av med golvvärmeleverantören om de har några specifika krav gällande t ex placering av golvvärmeslingan eller spackelskiktets tjocklek.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur fäster man Unidrain-ramen, dvs vad håller den på plats och hur rinner vattnet ner i brunnen (utan att det blir mättat)?

  Ramen ligger löst på avloppsarmaturen och fixeras med hjälp av klinkerplattorna, se illustration nedan. Vattnet dräneras därmed ut under ramen och ner i avloppsarmaturen.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur gör man på kortsidan på en Unidrain Linje när man använder en fixtur för träbjälklag?

  Man behöver stänga till utrymmet mellan golvspånskivan och gaveln på armaturen, med exempelvis en skumgummilist eller fogskum (dock inte mer än att avloppsarmaturens nedvikta kant kan gafflas in i avjämningsmassan), se Monteringsanvisning.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur monterar man en hörnbrunn från Unidrain i träbjälklag?

  Se Monteringsanvisning, vilken även gäller för hörnbrunnar.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur monterar man en Unidrain i träbjälklag när man ska ha ett spackelskikt på mer än 16 mm?

  Montera fixturen högre i konstruktionen genom att bygga på golvregeln/kortlingen med t ex en tillsågad kloss eller list, dvs en 10 mm kloss under fixturen ger ca 26 mm spackelskikt.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur räknar man ut bygghöjden för Unidrain, dvs från botten av utloppshuset till nivån där tätskiktet ska anslutas?

  Bygghöjden är en kombination av rännan och utloppshuset, dvs bygghöjden är summan av utloppshusets höjd och H-måttet, där H-måttet varierar mellan 12-22 mm beroende på avloppsarmaturens längd. H-måttet kan hittas i produktdokumentationen.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur räknar man ut längden på Unidrain, dvs vad är skillnaden mellan inbyggnadsmåttet och synligt mått?

  Inbyggnadsmåttet/inbyggnadslängd varierar beroende på vilken typ av modell och avsedd placering, men är alltid större än det synliga måttet. Titta på vald avloppsarmatur och längdmodell i produktspecifikationen alternativt kan Konfiguratorn användas där detta visas i specifikationen, se Konfiguratorn.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur stora golvplattor kan jag ha vid installation av en Unidrain designgolvbrunn och väggnära montage?

  En designbrunn från Unidrain kan kombineras med vilken storlek av golvplattor som helst. Den underlättar dessutom montering av stora golvplattor, eftersom fallet läggs i endast en riktning.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur utför man ett lokalt fall vid duschplatsen?

  Man kan antingen använda sig av en vanlig avloppsarmatur från Unidrain eller en ShowerLine, med inbyggda fallskenor. Monteringsvideo för dessa finns under Unidrains monteringsvideor.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Hur vet man vilka tätskikt som är godkända att använda med Unidrain?

  Det finns en lista med systemgodkända tätskikt, se på unidrain.se under Systemgodkännanden. I respektive Godkännandebevis anges även när de blev godkända att använda tillsammans med Unidrain.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Kan man i efterhand byta mellan designserierna, t ex från Classic till HighLine?

  Nej. Inte utan att bryta upp golv- och väggplattor, då ramen monteras under plattorna och är olika i utförande för serierna.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Krävs det att en plattsättare är auktoriserad av Byggkeramikrådet (BKR) för installation av en Unidrain designgolvbrunn för väggnära placering?

  Det finns krav att installatören är utbildad på det aktuella tätskiktet. Se BKRs hemsida för mer information.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Krävs det en VVS-installatör som är auktoriserad av SäkerVatten för att installera en designgolvbrunnen Unidrain?

  Det är en stor fördel och trygghet att installationen utförs av en auktoriserad installatör. Det är dock inget formellt krav. För full försäkringstäckning kräver dock försäkringsbolagen att installationen utförts enligt gällande branschregler. En auktorisation kräver att installatören följer dessa regler.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Måste man kortla (dvs monterar korta reglar mellan långa) under utloppshuset när man monterar Unidrain i träbjälklag när det redan finns hakar?

  Ja. Oavsett bjälklag ska utloppshuset understödjas med kortling eller kloss. I vår Monteringsanvisning visas hur detta görs.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • När började nuvarande branschregelverk för designbrunnar för väggnära placering gälla?

  Branschregelverket trädde i kraft 2008-10-01. För respektive systemgodkännande gäller datumet på certifikatet.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Ska (monterings-)fixturen för Unidrain i träbjälklag verkligen vara så hög?

  Ja. För att ge en stabil ingaffling av avloppsarmaturen i spackelskiktet/avjämningsmassan ska fixturen ha den höjden.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Varför är det gummitätning under Unidrain-ramarna?

  För att det inte ska finnas några håligheter där vatten eventuellt kan ställa sig, vilket kan medföra dålig lukt.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Vi har fått installerat en designgolvbrunn från Unidrain tillsammans med ett tätskiktsfabrikat som inte är upptaget på www.unidrain.se. Är det ok?

  Endast de tätskikt som anges på vår hemsida under Systemgodkännanden är godkända att monteras tillsammans med en designgolvbrunn från Unidrain.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Vilket lim ska användas vid montering av tätskikt med Unidrain?

  Använda det av leverantören rekommenderade limmet. Tätskiktet ska vara systemgodkänt att använda med Unidrain, läs mer här under Systemgodkännande.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Är det svårare att rensa en designgolvbrunn Unidrain jämfört med en traditionell golvbrunn JAFO?

  Nej. Se här hur du rengör.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Är det någon skillnad i kapacitet beroende på längden på Unidrains designgolvbrunn?

  Det är designgolvbrunnens vattenlås som är styrande för kapaciteten och därför har längden på designgolvbrunnen ingen kapacietspåverkan. Dock kan man säga att bästa avvattningen av golvet får man om längden anpassas till duschplatsens bredd.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Är det någon skillnad ur vattenskadesynpunkt om en designbrunn ansluts mot tätskiktet med klisterfläns eller med skruvad klämring?

  Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt hur tätskiktet appliceras mot designgolvbrunnen. Alla designgolvbrunnar som är systemgodkända och har certifikat har genomgått samma hårda test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget utförts korrekt.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Är golvbrunnar/golvavlopp godkända att installeras direkt mot en vägg?

  Designgolvbrunnen Unidrain är godkänd att montera direkt mot vägg, under förutsättning att den är testad enligt branschens systemgodkännande. Detta innebar att golvbrunnen ska vara testad och godkänd med ett angivet tätskikt. Tätskikt godkända med Unidrain finns under Systemgodkännande.

  Gällande godkännanden och certifikat finns också publicerade på hemsidorna hos ByggKeramikRådet (BKR), SäkerVatten och GolvBranschensVåtrumskontroll (GVK).

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Är det svårare att installera en designgolvbrunn jämfört med en traditionell golvbrunn?

  Nej. På samma sätt som för en traditionell golvbrunn medföljer en tydlig monteringsanvisning som skall följas.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

Fanns din fråga eller ditt svar inte med? Vad saknar du?

Berätta gärna vad du saknar

och hjälp oss att förbättra informationen.


Tack, vi har fått din kommentar