GAS 40-50 Offset 20

Har ditt 50 mm avloppsrör för handfat hamnat för nära väggen?
JAFO har lösningen för att justera ut centrum 20 mm för att uppnå branschkravet på 60 mm avstånd från vägg. 

Excentrisk 20 mm med luktstopp
GAS 40-50 Offset 20
RSK 276 29 98