Tre varmvattenberedare till Help For Children!

Idag lever 300 miljoner Indier på mindre än en dollar om dagen. De som är mest utsatta är barnen. Help for children är en ideell förening startad med syftet att stödja arbetet med att driva och utveckla barnhemsverksamheten inom Living Hope Association.

Allt arbete sker ideellt. Föreningen har två syften: Dels att samla in och förmedla ekonomiska medel direkt till barnhemsverksamheten genom partners. Dels att återkoppla resultat och framsteg till partners, så att man blir delaktig i arbetet.

I år bidrar JAFO till att Help for children kan installera tre varmvattenberedare i tre olika byggnader. På så sätt hjälper vi till med att de kan sköta hygien och tvätt med varmvatten. Något de aldrig kunnat göra tidigare.

Läs mer om Help For Childrens fantastiska ideella arbete på https://www.helpforchildren.se/