Monteringsplatta 2

RSK 7133828

Monteringsplatta ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i plast i träbjälklag enligt gällande branschregler. Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att monteringsplattan fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen. Monteringsplattan är 22 mm tjock och skruvas fast på golvbjälkarna ock kortligarna vilket gör att konstruktionen hamnar i nivå golvspånskivorna. I de fall golvet ska förstärkas för att beläggas med golvplattor monteras den medföljandea blåfärgade distansringen Flyt 12 mellan golvbrunnen och monteringsplattan. På detta sätt kan golvbrunnen förhöjas 12 mm utan att använda en traditionell förhöjningsring. Monteringsplattan levereras med: Röd monteringsplatta i plast 300 x 300 x 22 mm med Ø180 mm centrumhål, skruvar för fastsättning i träbjälklaget, skruvar för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan och distansring JAFO Flyt 12.

  • Monteringsplattan passar golvbrunnar i plast med Ø220 mm fläns.
  • Monteringsplattan är färgad röd för tydlig igenkänning vid byggen och besiktning.
  • Genom att använda JAFOs Monteringsplatta 2 kan rörmontören göra hela golvbrunns- och rörinstallationen klar på en gång.
  • Om golvet ska beläggas med plastmatta kan Flyt 12 väljas bort om styvheten i det underliggande bjälklaget anses tillräcklig med en tunnare fallspackling / avjämningsmassa.

Produktinformation

ARTIKELNUMMER 7133828
RSK-NUMMER 7133828
FUNKTION För golvbrunn i träbjälklag
UTFÖRANDE komplett med skruvar
STORLEK 300x300x22mm
MATERIAL ABS
FÄRG Röd/Blå