Spilltratt GV32

Art nr 8087092

Spilltratt och tillhörande avloppsrör som förenklar avloppsanslutningen av exempelvis tvättmaskin till golvvattenlåset GV75. Komplett med spilltratt, avloppsrör, klammer och propp för spilltratt. Röret har anpassad längd så att spilltratten hamnar cirka 650 mm över golv. Vattentät vägginfästning. Offset kan minskas genom att röret vrids. Vid behov kan anslutningsröret kan ersättas med en utdragbar utloppsslang RSK 8184223 .