RÅTTSTOPP SOM EFFEKTIVT STOPPAR RÅTTORNA

 

Elektroimpulser stoppar råttor från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet vilket kan leda till oönskade och dyra problem för fastighetsägaren och de boende. En effektiv, enkel och miljövänlig metod. JAFO RAT-EXX råttstopp placeras i den horisontella serviceledningen i källare / bottenplan eller i en brunn ute i mark viket därmed avskärmar hela fastighetens avloppssystem på en enda punkt från inträngning av råttor.

Råttor i avloppen är ett växande problem

Kommuner & bostadsbolag rapporterar om växande råttproblem i avloppssystemen. Det är omöjligt att bli av med råttor i det kommunala avloppsnätet. Det är därför viktigt att hindra råttorna från att komma in i fastigheternas avloppssystem. Råttstoppet JAFO RAT-EXX monteras på fastighetens servisledning och då antingen i källaren / bottenplan eller i en brunn i mark utanför.