Antal hittade frågor:  

Traditionella golvbrunnar

 • Behöver man rensa ett självrensande vattenlås?

  Ett självrensande vattenlås har klarat de tester som krävs enligt europastandard SS-EN 1253, men beroende på vad som spolas ner kan vattenlåset ändå över tid behövas rensas.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Måste golvbrunnen bytas vid renovering av våtrummet?

  Samtliga JAFOs golvbrunnar som är utrustade med en klämring som skruvas fast med 5 st rostfria syrafasta skruvar (se illustration nedan), är av godkänd ålder och konstruktion.

  Utöver detta måste det också kontrolleras att golvbrunnen är korrekt monterad i bjälklaget, t ex ska en golvbrunn som sätts i träbjälklag monteras i en monteringsplatta (se illustration nedan) enligt gällande branschregler.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Golvbrunn i vårt nya badrum är monterad direkt i spånskivan och inte i någon monteringsplatta, är detta ok?

  Entrepenören har inte följt våra monteringsanvisningar vilket innebär att de tar på sig ett konstruktionsansvar för det sätt de valt att montera golvbrunnen på. Våra monteringsanvisningar bygger på beräkningar, lång erfarenhet och praktiska installationer tillsammans med byggbranschens aktörer. Våra monteringsanvisningar ska därför utan undantag följas.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Visa alla frågor

Vakuumventiler och WC-stosar

 • Vilka regler gäller för montering av vakuumventil/luftningsventil?

  Luftningsledningen ska utjämna tryckskillnader och förhindra att vattenlåsen sugs ut. Luftningsledningen ska också avleda gaser som uppstår i spillvattensystemet. Automatiska luftningsventiler kan därför inte helt täcka funktionen, utan minst en öppen luftning måste utföras i installationen.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

Dimension och flöde

 • Hur ser lagkraven ut från BBR (Boverket Byggregler) gällande flödeskapaciteten i golvbrunnen/golvbrunnarna?

  Spillvatteninstallationer skall utföras så att de kontinuerligt kan avleda ett spillvattenflöde på 150% av de tillhörande tappställenas rekommenderade normflöden. Spillvattenflödet får dock inte vara mindre än att det kan föra bort sådana föroreningar för vilka installationen är avsedd.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

Övriga frågor

 • Vilka är era öppettider?

  Våra öppettider är:

  Mån - fre 08:00 - 16:30
  (Lunchstängt mellan 12:00 - 12:30)

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Kan man handla direkt från er?

  Nej, vi säljer till grossister. Ni hittar våra återförsäljare här.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

Unidrain

 • Hur nära en fast vägg får man installera en Unidrain som är utan uppvik/väggfläns?

  Här är det tätskiktsleverantörens monteringsanvisning som skall följas. Så vitt känt räcker 50 mm som avstånd till fast vägg.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Fungerar plastmatta som tätskikt till Unidrain?

  Nej. Dock kan en plastmatta användas som yt- och tätskikt då den friliggande golvrännan Vinyl används och placeras minst 200 mm från vägg. (I dessa fall behöver inte tätskikten vara systemgodkänt.)

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Får man montera det lågbyggda utloppshuset RSK 7119925 (50 mm bygghöjd) i svenska badrum?

  Ja. Dock bör man säkerställa att flödeskapaciteten på 0,6 l/s är tillräckligt för avsedd användning. T ex i ett badrum med en dusch, ett tvättställ och en WC så är Boverkets lagkrav uppfyllda med det lågbyggda utloppshuset.

  Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

  Tack för ditt bidrag

  Berätta gärna vad du saknar

  och hjälp oss att förbättra informationen.


  Tack, vi har fått din kommentar

 • Visa alla frågor