Integritetspolicy för JAFO AB

JAFO utvecklar och säljer VVS-produkter i plast & rostfritt stål med traditionella golvbrunnar och designade golvavlopp för placering mot vägg eller i hörn som huvudprodukter. JAFO tillhandahåller även bl a WC-anslutningar, diskbänksvattenlås, tvättställ, utslagsbackar samt tillbehör för dessa.

Hantering av personuppgifter och cookies

Integritetspolicy för JAFO AB

Som användare eller besökare av vår webbapplikation/sajt accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används.

JAFO AB använder cookies på våra webbplatser och samlar in vissa personuppgifter om besökarna där. Här kan du läsa om vad cookies är, vilka cookies vi använder och vad de används för.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad fil med information om din navigering på en sajt. Förstapartscookies är cookies som är satta på sajten av den som ansvarar för sajten och tredjepartscookies är satta av någon annan.

Varför vill vi samla in uppgifter?

Det finns en rad olika anledningar till att vi samlar in och använder dina personuppgifter: dels för att förbättra och anpassa våra produkter och tjänster och dels och för att samla in statistik om vår sajt så att vi kan göra den bättre för besökarna. Hanteringen baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse, vilket betyder att vi använder informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om produkter och tjänster från oss. Då hjälper det oss om vi vet vad du visat intresse för och samtidigt slipper du få marknadsföring som inte är relevant för dig.

Du kan närsomhelst be oss ändra dina uppgifter, få ta del dem eller be oss ta bort dig helt från våra databaser.

Vilka uppgifter samlas in?

Typiska uppgifter är:

  • Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.

  • Användarinformation, till exempel hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Det kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker och vad du klickar på.

Hur samlas uppgifterna in?

De vanligaste sätten för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär eller att vi får in dem via cookies. Cookies gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid, ger bättre funktionalitet och en smidigare användarupplevelse.

Vilka cookies används på våra webbplatser och varför?

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla statistik om hur vår hemsida används. Här lagras uppgifter om IP-adress, typ av webbrowser och samt cookieinformation som du valt att dela med Google.

Är det lagligt att vi lagrar cookies och hanterar dina personuppgifter?

Vi lagrar cookies och behandlar dina personuppgifter som vi beskriver ovan – med samtycke från dig. Samtycket lämnar du i samband med att du går in på vår sajt.

Kan jag vägra cookies?

Du kan själv stänga av cookies i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du antingen blockera alla cookies, acceptera förstapartscookies, eller radera cookies varje gång du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av tjänster kanske inte fungerar som de ska om du väljer att radera eller blockera cookies.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

JAFO AB kan överföra dina personuppgifter till godsutlämnare som i sin tur bara har rätt att behandla dina personuppgifter för JAFO ABs räkning. Vi vidtar alla tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

JAFO AB kan också lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det. Slutligen kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare ifall hela eller delar av JAFO ABs verksamhet skulle avyttras.  

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Vad har jag för rättigheter?

Du har:

  • Rätt till tillgång/registerutdrag: rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, du har rätt att veta vilka andra som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

  • Rätt till dataportabilitet för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. Det betyder att du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och läsbart format.

  • Rätt att begära att JAFO AB korrigerar felaktig information om dig själv.

  • Rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

  • Rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder ska vi upphöra med all direktmarknadsföring till dig, utan onödigt dröjsmål.

  • Rätt att klaga på hur vi använder dina personuppgifter till Datainspektionen.

Fullständig information om dina rättigheter hittar du på Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

Kan JAFO AB göra ändringar i integritetspolicyn?

Ja. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy, och eventuella ändringarna kommer att aviseras på jafo.eu.

Informationssäkerhet

JAFO AB ser allvarligt på informationssäkerhet och är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Vem är personuppgiftsansvarig och vad innebär det?

JAFO AB är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår sajt. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.

JAFO AB
Höstbruksvägen 15
226 60 Lund

Org. nr: 556061-1880

Har du frågor om dina personuppgifter?
Kontakta:
info@remove-this.jafo.remove-this.eu

JAFO AB är ett bolag inom koncernen BLS Industries AB.

Senast uppdaterad 2018-10-26