RAT-EXX Råttstopp

JAFO RAT-EXX: Elektroniskt Råttstopp som effektivt stoppar råttor vid råttproblem. I JAFOs råttstopp är det elektroimpulser som stoppar / hindrar råttorna från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet. Råttstoppet är en effektiv, enkel, ekonomisk och miljövänlig metod. Råttstoppet placeras i den horisontella serviceledningen i källare / bottenplan eller i mark vilket därmed avskärmas hela fastighetens avloppssystem på en enda punkt från inträngning av råttor.