Golvanslutningsstosar

GAS är framtagna i samarbete med golvläggare och rekommenderas av GVK. Extra tätningar behövs inte, då stosarna är utformade för att fungera med mattuppviket. Vid gjutning kan avloppsröret till tvättstället kapas i golvnivå för att inte störa arbetet.