Måste golvbrunnen bytas vid renovering av våtrummet?

Samtliga JAFOs golvbrunnar som är utrustade med en klämring som skruvas fast med 5 st rostfria syrafasta skruvar (se illustration nedan), är av godkänd ålder och konstruktion.

Utöver detta måste det också kontrolleras att golvbrunnen är korrekt monterad i bjälklaget, t ex ska en golvbrunn som sätts i träbjälklag monteras i en monteringsplatta (se illustration nedan) enligt gällande branschregler.

Var svaret hjälpsamt? Ja / Nej

Tack för ditt bidrag

Berätta gärna vad du saknar

och hjälp oss att förbättra informationen.


Tack, vi har fått din kommentar