Monteringsanvisning för Golvbrunnar i
plast och tillbehör

2018-12-31

Typgodkända produkter

JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven i den europeiska provningsstandarden EN 1253 som också är ett av delkraven i ett typgodkännande.

En godkänd och tillverkningskontrollerad produkt uppfyller de krav som anges i gällande lagar och föreskrifter i respektive land.

Produktens egenskaper har verifierats genom provning hos ett kompetent provningsorgan eller genom beräkningar. Tillverkningen har kopplats till en kvalitetssäkrande tillverkningskontroll.

Produkt Typgodkännande nr Produktsertifikat Godkendelse
Golvbrunn Sverige Norge Danmark
PS 75 2048/91 0704  
PS 75 ROT 1167/97    
PSX 75 0614/91 0703 VA 2.42 / 18739
PS 75 XTRA 1148/99    
PS 75 X 1148/99    
PS 50 5358/91    
PSU 32   0471  
PB 75 2048/91 0704  
PBL 75 2048/91 0704  
PBX 75 0614/91 0703 VA 2.42 / 18739
PBX 110     VA 2.42 / 18626
86:an SC0401-09   VA 2.42 / 20794
Förhöjningsringar      
PF 12, PF 25, PF 37 0726/00 1061  

Till topp

Drift- och skötselinstruktion

Allmänt

JAFOs golvbrunnar i plast har urtagbart vattenlås, har hög kapacitet och ger med sin fastskruvade klämring en säker tätskiktsinfästning. Hårsil i rfr.stål finns som tillbehör, RSK 7133876.

Material

JAFOs golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturtålig PP- eller PEH-plast som tål oljor, lösningsmedel, syror m.m.

Vattenlås till golvbrunnar

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel eller liknande) finns i brunnen. Kontrollera också att tätskiktet är ordentligt fixerat enl denna monteringsanvisning.

Underhåll och rengöring

JAFO golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håransamling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrunnen. Använd EJ kemisk propplösare, kaustiksoda eller liknande.

Demontering och montering av vattenlås

För att komma åt vattenlåset lyft bort silen. Lyft därefter upp vattenlåset enl anvisningarna nedan. I JAFO 86:an sitter vattenlåset nertryckt i klämringen. Lyft i tvärslån för att få upp vattenlåset för rengöring.

Pungvattenlås - RSK 7129535

Lyft i vattenlåsets handtag. Ta isär delarna och rengör dem. Smörj tätningen med tvål eller liknande och sätt ihop vattenlåset igen. Lägg silen på plats.

Vattenlåsinsats - RSK 7137020

Lyft i vattenlåsets handtag och rengör golvbrunnen. Tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats. Tätningsring RSK 7140622.

Pungvattenlås 86-an - RSK 7133867

OBS! Vid montering måste de små streckmarkeringarna på vattenlåset riktas mot skruvskallarna på klämringen. (Se de svarta markeringarna på bilden till höger). Smörj tätningen med tvål eller liknande före montering. Tätningsring RSK 7140629.

Vattenlåsinsats - RSK 7137021

Lossa insatsen genom att dra tappen / spärren mot centrum av brunnen. Gör i övrigt som ovan. Tätningsring Art Nr 007 10 39.

Till topp

Montageanvisning för JAFO golvbrunnar i plast

Denna anvisning gäller samtliga JAFO Golvbrunnar i plast. JAFO Golvbrunnar levereras i 2 utföranden:

1. JAFO Golvbrunn MP

Med mattpaket innehållande klämring, 5 st syrafasta rostfria specialskruvar, sil i plast samt O-ring och skyddslock.

2. JAFO Golvbrunn UMP

Utan mattpaket där bara skyddslock är monterat. För att kunna slutmontera en UMP golvbrunn måste den kompletteras med ett JAFO Klinkerpaket eller JAFO Mattpaket eller JAFO Klämring med 5 syrafasta rostfria specialskruvar och O-ring.

Allmänna anvisningar

Installation i Sverige ska utföras enl Branschregler Säker Vatteninstallation. Installation i Norge ska utföras enl Bygebransjens Våtrumsnorm. Anvisningar på www.bkr.se och www.gvk.se skall också följas.

 • Räkna ut golvhöjden där tätskiktet skall anslutas mot golvbrunnsflänsen så att brunnen placeras i rätt höjd vid inbyggnaden med hänsyn till fall mot golvbrunnen (figur 1). Brunnsflänsen placeras med en tolerans på +/- 2 mm i våg, mätt från brunnens centrum till flänsens ytterkant samt +/- 4 mm i höjd för att det ska vara möjligt att utföra en säker tätskiktsanslutning till golvbrunnen.
 • Kontrollera att golvbrunnen är avsedd för det bjälklag den skall installeras i (träbjälklag eller betongbjälklag).
 • Kontrollera att golvbrunnens kapacitet är min 50% av normflödet i det våtrum den skall installeras i. Se avsnittet om Dimensioneringsanvisningar.

Betongbjälklag

I betongbjälklag ska golvbrunnen monteras i JAFO Golvbrunnsfixtur RSK 7133915. Till JAFO Golvbrunnsfixtur medföljer en separat monteringsanvisning. I betongbjälklag ska det anslutande spillvattenröret ha en fästanordning som placeras högst 200 mm från anslutning av golvbrunn.

Träbjälklag

I träbjälklag ska golvbrunnen monteras i JAFO Monteringsplatta 2, RSK 7133828, NRF 3404153, VVS 153496686. Denna Monteringsplatta kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.

JAFO Monteringsplatta 2

Installationsexempel
för klinkergolv

JAFO Monteringsplatta 2

Montering av golvbrunn
med extra inlopp

Till JAFO Monteringsplatta 2, RSK 7133828 medföljer en separat montageanvisning, finns också på www.jafo.eu

Anslutning av tätskiktet till JAFO Golvbrunn

Tätskiktsanslutningen mot golvbrunnen kan vara en självhäftande golvbrunnsmanschett, ett folie-tätskikt, plastmatta avsedd att lägga klinker på eller plastmatta för färdigt golv.

Håltagning

För håltagning i tätskiktet används JAFO Skärmall RSK 7133874, NRF 340 41 57, VVS 153496688. Se nedan.

Till topp

JAFO Skärmall - RSK 7133874

Användning av JAFO Skärmall säkerställer att håltagning i golvbrunnsmanschett eller plastmatta blir korrekt för en säker anslutning mot golvbrunnen. Ingen del av tätskiktet får ligga under klämringens vågräta undersida.
JAFO Skärmall passar till alla JAFOs golvbrunnar och förhöjningsringar i plast från 1991 och framåt.

Användningsinstruktion

1. Placera skärmallen
Placera skärmallen i golvbrunnen eller förhöjningsringen med skärmallens taggar i skruvhålen för klämringen (figur 2).

2a. Plastmatta, icke självhäftande golvbrunnsmanschett eller folietätskikt

 • Lägg O-ringen i spåret i golvbrunnens säte.
 • Limma runt golvbrunnen men INTE på golvbrunnens fläns.
 • Lägg mattan över golvbrunnen med monterad skärmall. Beroende på temperaturen och mattans tjocklek kan mattan behövas värmas något med varmluftspistol så att kanterna av skärmallen känns tydligare genom mattan. Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt (figur 3). Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål. Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt vår monteringsanvisning. Se avsnittet om montering.

2b. Golvbrunnsmanschett (membransfläns), självhäftande

 • INGEN O-ring i brunnssätet.
 • Lägg ut Golvbrunnsmanschetten och markera med en penna så att Golvbrunnsmanschettens läge blir rätt över brunnen (figur 4).
 • Ta bort Golvbrunnsmanschettens skyddsfilm och klistra fast Golvbrunnsmanschetten mot markeringarna över golvbrunnen och skärmallen.
 • Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt. Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål (figur 5). Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt vår monteringsanvisning. Se avsnittet om montering.

Fixering av tätskiktet med JAFO Klämring

Innehåll

 • 1 st. Klämring
 • 5 st. Syrafasta rostfria specialskruvar utan spets RSK 7140621
 • 1 st. O-ring som endast används för icke självhäftande tätskiktsmaterial ex. plastmatta
 • Monteringsanvisning 

 

 

JAFO Klämring, vit RSK 7133854
(finns även i grå plast samt
syrafast rostfritt stål)

Montering

För håltagning i tätskikt se avsnittet för håltagning. Efter håltagningen tryck ner klämringen i golvbrunnens säte och sätt i de 5 st specialskruvarna. Vid plastmatta som tätskikt, värm något med värmepistol för att underlätta montering av klämringen. Skruva ner skruvarna växelvis diagonalt utan att dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet. Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras.

Klämringens ytterkant ska ligga an mot tätskiktet.

Överdra inte! Högsta åtdragningsmoment är 1,0 Nm. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras vid
åtdragningen.

Tätkiktsanslutning / Klinker - för håltagning se avsnittet för håltagning

Tätkiktsanslutning / Plastmatta - för håltagning se avsnittet för håltagning

Till topp

Fixering av tätskiktet med JAFO Klinkerpaket

JAFO Klinkerpaket finns i flera utföranden

JAFO Klinkerpaket passar alla JAFOs 150-brunnar. Underdelen
gör att silen centreras mitt över vattenlåset. Klämringen som ingår
fungerar både för golvbrunnsmanschett eller plastmatta som tätskikt.
Klinkerramen kan förhöjas i steg om 10 mm med klinkerramsförhöjning
RSK 7133898.

Innehåll

 • 1 st Rostfri ram 155 X 6 mm med rostfri fyrkantigt, sil / tätt lock
 • 1 st Klämring i plast
 • 1 st Klinkerramscentrering i plast
 • 1 st O-ring, används endast för icke självhäftande tätskiktsmaterial. Exempel plastmatta. Se avsnittet Tätkiktsanslutning / Plastmatta
 • 5 st syrafasta rostfria specialskruvar utan spets RSK 7140621
 • Monteringsanvisning

Montering

Installera golvbrunnen, lägg på tätskiktet enl tillverkarens anvisningar.

 1. För håltagning i tätskiktet se avsnittet för håltagning.
 2. För fixerring av tätskiktet i golvbrunnen se avsnittet för fixering av tätskikt.
 3. Ställ ner klinkerramen med hjälp av centreringen i klämringen. Vrid klinkerramen så att den orienteras efter golvplattornas läggning. Därefter kan plattsättningen påbörjas.

Klinkerram till JAFO golvbrunnar

OBS! Om inte original klinkerram väljes se till att den centreras och att öppningen i klinkerramen är så stor att vattenlåset går att demontera för rensning. Minsta öppning för JAFO 86:an är Ø135 mm.

Till topp

JAFO Förhöjningsringar

Golvbrunnens fläns skall normalt placeras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Om detta av något skäl inte är möjligt finns förhöjningsringar till golvbrunnarna. Det finns 3 olika med fast förhöjningsmått 12, 25 och 37 mm. Dessa kan också kombineras till önskad höjd. För träbjälklag finns JAFO Förhöjningssats 15 - 50 mm. RSK 7133829.

Monteringsanvisning för JAFO Förhöjningsringar med fast mått PF 12, PF 25 och PF 37

Förhöjningsringarna används i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.

Förhöjningsringarna kan endast monteras i JAFOs golvbrunnar med skruvad klämring i plast. Golvbrunnen ska vara monterad så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan bjälklag, golvbrunn, förhöjningsring, underlag, tätskikt eller golvbeläggning.

Förhöjning av golvbrunn 86:an
Vid behov, använd JAFO Förhöjningsringar PF 12, PF 25 och PF 37.

Viktigt! Tänk på att eftersom vattenlåset monteras i klämringen, kommer både vattenlås och klämring att flyttas högre upp då förhöjningsringar används. För montering av förhöjningsringar, se vidare respektive produkt.

Innehåll

 • 1 st Förhöjningsring som förhöjer 12, 25 eller 37 mm
 • 1 st O-ring till golvbrunnens säte
 • 5 st syrafasta rostfria specialskruvar utan spets, RSK 7140621
 • Monteringsanvisning

Montering

 1. Om det är en befintlig golvbrunn som ska förhöjas, börja med att ta av silen, lossa skruvarna i klämringen och ta bort klämringen. Rengör golvbrunnssätet från smuts och byggrester.
 2. Placera bifogad O-ring i spåret på golvbrunnssätet. Placera därefter förhöjningsringen i golvbrunnssätet så att de försänkta hålen i  förhöjningsringen ligger över skruvhålen i golvbrunnen.
 3. Sätt skruvarna i förhöjningsringens försänkta hål. Skruva växelvis diagonalt utan att dra åt skruvarna. Dra därefter åt dem växelvis diagonalt så att förhöjningsringen slutligen ligger plant och stabilt i golvbrunnssätet. OBS! Skruvdragare får EJ användas. Maximal åtdragningsmoment 1,0 Nm.

Övrigt

Flänsen på förhöjningsringen ska ligga i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Genom att kombinera olika höjder på JAFOs fasta förhöjningsringar, går det att få önskad förhöjning. För fastlåsning av tätskiktet i förhöjningsringen används JAFOs skruvade klämring i plast eller syrafast rostfritt stål. Se avsnittet om montering.

 

Mekaniska Luktstopp, Bakvattenstopp & Hårsil

Som tillbehör finns Mekaniska Luktstopp som ersätter de traditionella vattenlåsen i golvbrunnen och förhindrar att avloppslukt tränger upp ur golvbrunnen även om vattenlåset torkar ut, lämpligt i golvbrunnar som inte används regelbundet. De mekaniska luktstoppen kan även kompletteras med en Låsring RSK 7133868 så att de kommer att fungerar som bakvattenstopp.

Till topp

Dimensioneringsanvisningar

Enligt Branschregler Säker Vatteninstallation ska liggande ledning anslutas till liggande ledning med grenrör med vinkeln α ≤ 45°. I exempel 1. kan avloppsvatten från WC tryckas upp i golvbrunnen.

Normflödesberäkning

Enl. kraven i Boverkets ByggRegler BBR 2011, avsnitt 6:641 föreskrivs: ”Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställenas normflöden” Exempel på ett standard badrum* med normfl öden enl. 6:623 i BBR 2011. JAFOs golvbrunnar uppfyller kapacitetskraven.

Till topp

Monteringsanvisning gäller följande produkter

MB = För montering i betongbjälklag

MT = För montering i träbjälklag

RSK nr. NRF nr. Golvbrunnar, MP (med mattpaket) MB MT
711 31 12 340 35 32 PBX 75, Plast Botten eXtra inlopp, MP X X
711 31 13 340 35 27 PSX 75, Plast Sida eXtra inlopp, MP X X
711 31 16 340 34 24 PBX 110, Plast Botten eXtra inl, MP X X
711 31 17 340 34 25 PVS 110, Plast Volym Sida, MP X X
711 31 18 340 34 26 PVB 110, Plast Volym Botten, MP X X
711 31 19 340 34 27 PB 110, Plast Botten, MP X X
711 31 20 340 34 28 PBB 110, Plast Botten Betong. MP X X
711 31 39 340 35 25 PB 75, Plast Botten, MP X X
711 31 40 340 35 21 PS 75, Plast Sida, MP X X
711 31 41 340 35 39 PS 50, Plast Sida, MP X X
711 31 42 340 35 33 PBL 75, Plast Botten Långt utl. MP X X
711 31 43 340 35 01 PS 75 ROT, Plast Sida, MP X  
711 31 46 340 35 03 PS 75 XTRA, Plast Sida eXtra inl. Träbj. MP X X
711 31 47 340 35 02 PS 75 TRA, Plast Sida Träbjälklag, MP X X
711 31 54 340 34 29 PS 75 X, Plast Sida eXtra inl. MP X X
711 31 59 340 35 24 PS 75 D, Plast Sida Djup. MP X X
711 31 79 340 35 35 PBL 50, Plast Botten Långt utl. MP X X
711 31 85 340 34 32 PS 75 GR, Plast Sida, rfr sil, MP X X
711 31 86 340 37 26 PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, MP X X
711 31 95 340 35 11 86:an 75, Lågbyggd, plastmatta, rfr sil X  
711 31 96 340 34 34 86:an 75, Lågbyggd, plastmatta, urtag rfr sil X  
711 31 97 340 35 13 86:an 75, Lågbyggd, rfr klinkerram X  
711 31 98   86:an 75, Lågbyggd, rfr klinkerram, urtag X  
711 32 05 340 35 37 86:an 50, Lågbyggd, plastmatta, rfr sil X X
711 32 06 340 34 35 86:an 50, Lågbyggd, plastmatta, urtag rfr sil X X
711 32 07 340 35 36 86:an 50, Lågbyggd, rfr klinkerram X X
711 32 08 340 34 36 86:an 50, Lågbyggd, rfr klinkerram, urtag X X
RSK nr. NRF nr. Golvbrunnar, UMP (utan mattpaket) MB MT
711 31 30   PB 75, Plast Botten, UMP X X
711 31 31   PS 50, Plast Sida, UMP X X
711 31 32   PS 75, Plast Sida, UMP X X
711 31 33   PS 75 ROT, Plast Sida, UMP7 X  
711 31 34   PS 75 TRA, Plast Sida Träbjälklag, UMP X X
711 31 35   PS 75 XTRA, Plast Sida eXtra inl. UMP X X
711 31 36   PBX 75, Plast Botten eXtra inl. UMP X X
711 31 48   PSX 75, Plast Sida eXtra inl. UMP X X
711 31 49   PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, UMP X X
711 31 55   PS 75 X, Plast Sida eXtra inl. UMP X X
711 31 56   PBL 50, Plast Botten Långt utl. UMP X X
711 31 57   PBL 75, Plast Botten Långt utl. UMP X X
711 32 09 340 34 37 86:an 50, Lågbyggd med klämring utan sil X X
711 31 58 340 34 31 86:an 75, Lågbyggd med klämring utan sil X  
711 31 91   PS 75 D, Plast Botten Djup. UMP X X
RSK nr. NRF nr. Tillbehör till JAFO golvbrunnar
713 38 22 340 39 21 Förhöjningsring PF 12, höjer 12 mm
713 38 23 340 39 24 Förhöjningsring PF 25, höjer 25 mm
713 38 26 340 39 22 Förhöjningsring PF 37, höjer 37 mm
713 38 54 340 41 24 Klämring i vit plast med rfr skruv
713 38 69 340 35 15 Klämring i grå plast med rfr skruv
713 70 30 340 41 41 Mattpaket med vit klämring och sil för plastmatta
713 70 31 340 35 12 Mattpaket med grå klämring och rfr sil för plastmatta
713 70 34 340 35 14 Mattpaket med rfr klämring och sil för plastmatta
713 70 35 340 34 71 Mattpaket med rfr klämring och sil med urtag för plastmatta
713 38 98 340 40 92 Klinkerramsförhöjning JKF 10, höjer 10 mm
713 38 84 340 34 43 Klinkerram rfr Gigant, 300x10 mm
713 39 04 340 34 44 Klinkerram rfr 200x7 mm, rfr sil
713 39 08 340 34 47 Klinkerram rfr 200x7, rfr sil m urtag
713 39 93 340 34 54 Klinkerpaket för badkar, med propp.
713 39 09 340 41 07 Klinkerpaket JK Spalt 155x6
713 39 12 340 34 48 Klinkerpaket JK Stark m 5 mm rfr sil
713 39 13 340 34 49 Klinkerpaket JK Standard 155x6 tätt lock
713 39 14 340 34 51 Klinkerpaket JK Stark m 5 mm rfr tätt lock
713 38 97 340 41 06 Klinkerpaket JK Standard 155x6
713 39 06 340 34 45 Klinkerpaket JK Standard 155x6 m urtag i centr.
713 40 01 340 35 41 Klinkerpaket JK155 Classic
7134001U 340 34 75 Klinkerpaket JK155 Classic, urtag
713 40 02 340 35 42 Klinkerpaket JK155 Column
7134002U 340 34 76 Klinkerpaket JK155 Column, urtag
713 40 03 340 35 43 Klinkerpaket JK155 Inca
713 40 04 340 35 44 Klinkerpaket JK155 Square
713 40 05 340 35 45 Klinkerpaket JK155 Stripe
7134005U 340 34 77 Klinkerpaket JK155 Stripe, urtag
713 40 06 340 35 51 Klinkerpaket JK200 Classic
7134006U 340 34 78 Klinkerpaket JK200 Classic, urtag
713 40 07 340 35 53 Klinkerpaket JK200 Inca
713 40 08 340 35 54 Klinkerpaket JK200 Square
713 40 09 340 35 55 Klinkerpaket JK200 Stripe
7134009U 340 34 79 Klinkerpaket JK200 Stripe, urtag
713 40 10 340 35 52 Klinkerpaket JK200 Column
7134010U 340 34 81 Klinkerpaket JK200 Column, urtag

Till topp