Om flödesgodkännanden för golvbrunnarna PS/PB 75 MP

Om JAFO:s flödesgodkännanden för golvbrunnarna PS/PB 75 MP

2015 genomförde JAFO en mindre produktuppdatering av de aktuella modellerna och i samband med det testades flödena i JAFOs eget laboratorium. Resultaten visade med god marginal ett garanterat flöde på över 0,8 liter per sekund, som är det stipulerade kravet på flöde för dessa golvbrunnsmodeller.

Magnus Viberg, affärsområdeschef på Jafo, bekräftar att produkterna “med råge” uppfyller alla krav enligt svenska byggregler. För att trygga alla kunder ser JAFO nu till att allt även blir rätt ”på papperet” vad gäller typgodkännande:

- Om det är fråga om omfattande förändringar ska det anmälas till Rise för nya externa tester för att få behålla typgodkännandet. Där och då gjorde Jafo internt bedömningen att det inte var fråga om det, men Rise tycker annorlunda och har därför dragit tillbaka godkännandet, säger Magnus Viberg, som tillägger att man nu ser över processerna internt för att något liknande inte ska ske igen.

JAFO har varken nu eller tidigare några reklamationer eller klagomål från våra kunder gällande de aktuella brunnarna och deras förmåga att svälja flöden.

Vid tillfället för produktuppdateringen förlängdes det dåvarande typgodkännandet och vi har nu valt att uppdatera detta enligt den nu gällande standarden, vilket bidragit till att nya externa tester genomförs. Detta görs hos det oberoende forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden (RISE).

Detta beräknas vara klart inom kort.

Golvbrunnarna PS 75 MP (RSK 7113140) och PB 75 MP (RSK 7113139) har funnits i JAFOs sortiment sedan 90-talet och är två av de mest använda brunnarna i VVS-installationer.

Typgodkännandet, TG 2048-91, för dessa två brunnar härrör också från 90-talet och är testat enligt det då gällande NKB 17 (Tidigare regler för anslutning av tätskikt mot golvbrunn innan SS-EN 1253 tillämpades, reglerna har tillämpats från 1990 och senare).  Då skiljde sig bl a flödestestningen mot nu gällande EN 1253 (Standard för Avlopp - Brunnar för byggnader, tidigare NKBs produktsregel nummer 17).
 

Kompletterande information 2020-10-23:

Testerna hos RISE som ligger till grund för uppdateringen av JAFOs typgodkännande 2048/91, där golvbrunnarna PS/PB 75 MP är inkluderade, är nu klara och visar att alla kombinationer av brunnar och silar klarar flödeskravet på 0,8 l/s. Typgodkännande kommer inom kort åter att publiceras.