Råttor i avloppen - ett växande problem

Rapporter om råttproblem.

Varje år rapporteras om växande råttproblem och att råttor kommer in via avloppsrör. Råttor dras till avfall och det finns rikligt med föda till råttorna i våra sopor, avloppsledningar och i andra utrymmen kring fastigheter. Råttorna trivs därför utmärkt i områden där människor bor tätt. Fastighetens skick, avfallshantering och fungerande avloppssystem är andra viktiga faktorer som också påverkar vad råttorna dras till.

 

 

Det är omöjligt att bli av med råttor i det kommunala avloppsnätet. Det är därför viktigt att hindra råttorna från att komma in i fastigheter. Istället för att döda råttorna fungerar Råttstoppet JAFO RAT-EXX som ett elektroniskt råttstopp som hindrar råttor att tränga in i fastigheter via avloppsnätet.

JAFO RAT-EXX monteras på fastighetens servisledning. Tekniken bygger på en elektrisk impulsgenerator som genererar en spänning på ca 200-500 volt, 2 gånger per sekund. När en råtta kommer in i JAFO RAT-EXX får den en elektrisk stöt som är avvägd att inte vara dödande men avskräcker råttan från att göra fler försök att tränga in. JAFO RAT-EXX är testad och godkänd av Dansk Teknologisk Institut.

En effektiv, enkel och miljövänlig metod.