Tänker JAFO på miljön?

Läs om hur JAFO tänker kring hållbarhet och miljö.

Plast är benämning på en stor grupp av olika sorters material. Plast kan i de flesta fall återvinnas genom återanvändning eller förbränning.

Plast är ett omdiskuterat ämne. Hur tänker JAFO kring miljö och hållbarhet?

Tre snabba frågor till Mats Willmarsson, teknisk chef på JAFO.

1. I vilket plastmaterial tillverkas JAFOs plastbrunnar?

De allra flesta av våra golvbrunnar tillverkas i Polypropen (PP). Polypropen är ett utmärkt val till denna typ av produkter. Polypropenplast är temperaturtålig och har god kemisk beständighet mot de kemikalier som förekommer i hemmiljön. Polypropen har goda åldringsegenskaper vilket ger våra golvbrunnar lång livslängd.

2. Vad menar du med lång livslängd? Är det inte så att man ska byta ut golvbrunnar som är tillverkade före 1990?

Jo, det stämmer. Enligt gällande branschregler ska golvbrunnar tillverkade före 1990 bytas ut vid renovering MEN det beror inte på att materialet i golvbrunnen är föråldrat utan att det 1990 kom nya krav och en ny provningsstandard som ställde ökade krav på golvbrunnar. Golvbrunnen beräknas ha en teknisk livslängd på femtio år vilket säkerställs bl.a. genom de provningar vi gör vid ackrediterade provningsinstitut.

3. Hur ser er materialhantering ut i tillverkningsprocessen sett ur ett miljöperspektiv?

Polypropenplasten är till 100% återvinningsbar vilket till exempel i tillverkningsprocessen kan innebära följande: Kasserade produkter och spillmaterial som ej är förorenade kan malas ner och återanvändas i en mindre mängd tillsammans med nytt material. Produktionsenheten är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015. Utöver det följer vi materialleverantörernas produktutveckling för att kunna välja nya hållbara material.