Anslutningsstos Gas 40-50 offset 20

RSK 2762998

Anslutningsstos som ger en enkel och säker golvanslutning av tvättställ- och diskbänksvattenlås.  Anslutningsstosen med 20 mm excentrisk förskjutning i sidled för finjustering av tvättställ- och diskbänksvattenlåsets placering och installation.  Anslutningsstosen är utformad med en 90˚ golvfläns för en enkel och säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum.  OBS! Anslutningsstosen ska monteras innan tätskiktet appliceras. Det finns inget behov av extra tätningar vid röranslutningen av vattenlåset då dessa redan sitter i anslutningsstosen och säkerställer därmed en optimal och enkel anslutning. Anslutningsstosen skall enligt branschregler vara fixerad. Om anslutningsstosen är ruckbar när den monterats så skall den limmas mot underlaget.  JAFOs anslutningsstosar (GAS) för tvättställs- och diskbänksvattenlås är framtagna i samarbete med golvläggare och rekommenderas av GVK. Vid golvgjutning och fallspackling kan avloppsröret till tvättställsvattenlåset med fördel kapas i golvnivå för att inte störa arbetet. JAFOs anslutningsstosar går att ansluta till rör i golv som sticker upp 15 mm (GAS 40-50) respektive 47 mm (GAS 40-75, 50-75) över golvnivå. För anslutning av rör Ø40 till Ø50 PP / PVC slätände.

Produktinformation

ARTIKELNUMMER 2762998
RSK-NUMMER 2762998
DIMENSION 40x50 mm
MATERIAL PP
FÄRG Vit