Förhöjningsdistans 5

Art nr 7129815

Förhöjningsdistans 5 (PD 5) används alltid i kombination med förhöjningsringarna PF12 (RSK 713 38 22), PF25 (RSK 713 38 23) eller PF37 (RSK 713 38 26). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Kan endast monteras i JAFOs golvbrunnar med skruvad klämring i plast. Förhöjningsring utan PD 5 och med PD 5: PF12 12 mm ger 17 mm PF25 25 mm ger 30 mm PF37 37 mm ger 42 mm