Vakuumventil Javac 50

Art nr 3131243

Excentrisk vakuumventil med 2 dimensioner: Luftningsventilen kan anslutan mot Ø75 mm muff eller över Ø50 mm slätände. Luftflödeskapacitet 16,3 l/s vid ett undertryck på 250Pa. Vakuumventilerna 110 / 75 och 75 / 50 uppfyller kraven i EN12380 A1 vilket innebär att de kan monteras i temperaturområden från -20º C till +60º C. Luftningsventilen öppnar vid undertryck och släpper in luft i avloppssystemet vilket därmed utjämnar undertrycket så att vattenlåset inte sugs ut. Vid normaltryck och övertryck är luftningsventilen stängd och helt tät. Luftning av spillvatteninstallationer Luftningsledningen ska utjämna tryckskillnader och förhindra att vattenlåsen sugs ut. Luftningsledningen ska också avleda gaser som uppstår i spillvattensystemet. Automatiska luftningsventiler kan därför inte täcka funktionen, utan minst en öppen luftning måste utföras i installationen. Automatiska luftningsventiler ska placeras där de är lätt åtkomliga för tillsyn och där funktionen kan säkras. Om ventilen slutar fungera eller fryser i öppet läge finns stor risk för fukt- och mögelskador. Placering i utrymmen med frostrisk, t ex kalla vindar, har i flera fall lett till skador och har därför undvikits i Sverige sedan 1970-talet. Luftningsventilen ska monteras så högt som möjligt. Monteras den för lågt kan vatten stiga upp i ventilen och strömma ut