Golvhuv GAS-WC

RSK 3106706

Golvhuv med luktstopp som passar till WC-stosarna GAS-WC 7 och GAS-WC 30. Luktstoppet som är en del av golvhuven avlägsnas strax innan WC-stol monteras. Golvhuven har ett Ø110 mm invändigt hål för att passa avlopps- och anslutningsrör upp till Ø110 mm.