WC-stos Universal Böj

RSK 3106673

WC-stos med 90° vinkel för anslutning mot WC. WC-stosen är utformad så att denna flyttar WC-stolen närmare väggen om avståndet mellan vägg och WC-stol slulle vara för stor. Vid behov kan WC-stosen kapas för att erhålla önskad längd. Anslutning slätände: 110 PP / PVC / ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4'' normalrör. WC-Stosen levereras utan golvhuv.