5 tips för din golvbrunn!

Rengöring, dålig lukt, vattenlås.

RENGÖR DIN GOLVBRUNN
Din golvbrunn ska rengöras med jämna mellanrum. Smuts, tvålrester, hudavlagringar, smink och hår kan samlas i vattenlåset och golvbrunnens säte vilket kan orsaka att vatten får svårt att rinna undan eller i värsta fall orsaka en översvämning. Avlägsna golvbrunnssilen. Lyft upp vattenlåset. Rengör golvbrunnen, silen och vattenlåset noga med diskmedel och skrubbsvamp. Dela om möjligt på vattenlåset. Smörj vattenlåsets tätning med t.ex. diskmedel och montera sedan tillbaka vattenlåset.

DÅLIG LUKT FRÅN GOLVBRUNNEN
Dålig lukt kan uppstå av flera orsaker. Kontrollera att vattenlåset är korrekt monterat, inte har torkat ut eller att tätningen inte är skadad. Ibland kan över- eller undertryck i avloppsledningarna göra att vattnet i vattenlåset sugs ur. Detta problem åtgärdas enklast genom att installera ett ​mekaniskt luktstopp. Smuts, tvålrester, hudavlagringar kan ibland orsaka dålig lukt i golvbrunnen. Rengör regelbundet golvbrunnen för att undvika dålig lukt.

UTTORKNING AV VATTENLÅS
I utrymmen med golvbrunnar som sällan används, ex i sommarhus, garage eller gästbadrum kommer vattenlåset med tiden att torka ut genom avdunstning. Detta gör att dålig lukt letar sig in i fastigheten. Problemet åtgärdas genom att installera ett mekaniskt luktstopp som gör att du inte behöver oroa dig över att vattenlåset torkar ut.

GOLVBRUNNSTILLBEHÖR
Det finns tillbehör till din golvbrunn som kan eliminera eller hjälpa de problem som kan uppstå med stopp eller dålig lukt. Ett exempel på detta är att installera en ​hårsil​ som samlar upp hår innan dessa kan ta sig ner i vattenlåset och fastna vilket i sin tur binder till sig annan smuts som snabbt påverkar avrinningen.

PROBLEM MED RÅTTOR I AVLOPPSSYSTEMET
Råttor kan orsaka problem genom att ta sig upp i avloppsledningarna och gnaga sönder vattenlåset i golvbrunnen eller i värsta fall skada golvbrunnen. Detta kan leda till luktproblem eller vattenskada. För att eliminera problemet kan du både installera ett ​råttstopp​ i din golvbrunn, vilket består av ett vattenlås i metall, eller installera ​JAFO RAT-EXX​, ett elektroniskt råttstopp som monteras på den ingående serviceledningen till fastigheten. JAFO RAT-EXX innebär att hela fastighetens avloppssystem avskärmas från råttorna. Denna lösning lämpar sig extra bra för flerbostadshus.

​Drift och skötsel av golvbrunnar