Ny produkt i JAFOs sortiment - Förhöjningsdistans PD5

Förhöjningsdistans som höjer 5 mm i kombination med våra förhöjningsringar

JAFOs största prioritering är att underlätta för hantverkaren att installera våra produkter. För att ytterligare öka flexibiliteten vid montering av våra golvbrunnar har vi tagit fram Förhöj­ningsdistans PD5 som höjer 5 mm i kombination med våra förhöjningsringar. Med denna ökar antalet möjliga höjder avsevärt, då den kan kombineras med alla våra förhöjningsringar.

Förhöjningsdistans PD5 kan endast monteras i kombination med förhöjningsringarna PF12 (RSK 713 38 22), PF25 (RSK 713 38 23) eller PF37 (RSK 713 38 26). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.
Kan endast monteras i JAFOs golvbrunnar med skruvad klämring i plast. 

Se mer under produktinfo här.