Golvbrunnsfixtur

RSK 7133915

Golvbrunnsfixtur ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i betongbjälklag enligt gällande branschregler så att denna enkelt hamnar i rätt höjd och i våg. I de fall en brunn bilas ur kan det vara lämpligt att fixera brunnen på annat sätt. Golvbrunnsfixturen uppfyller kraven i Branschregler Säker Vatteninstallation på en exakt fixering av golvbrunnen i höjd och våg vid ingjutning i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen passar till de flesta golvbrunnar med 190-220 mm fläns. Golvbrunnsfixturen sätts enkelt ihop av fyra delar och skruvas eller skjuts fast i filigranplattan, gjutformen eller i cellplastisoleringen. Golvbrunnsfixturen består av: Basplatta, 3 st röda justeringsben och spännband. Uppfyller rekommenderade toleranskrav på +/- 4 mm i avsättningshöjd och +/- 2 mm i våg vid montering av golvbrunnar.

Produktinformation

ARTIKELNUMMER 7133915
RSK-NUMMER 7133915
DIMENSION Ø190-Ø220mm
MATERIAL ABS
FÄRG Röd/Svart